OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

5. Obojeni metali i njihove legure

Nazad Napred

5.2. Aluminij, Al

Lijevanje aluminija

Aluminij u polugama koje su polazna sirovina za lijevanje
Aluminij u polugama koje su polazna sirovina za lijevanje
Ispitivanje sastava aluminija iskrenjem

Električna peć za taljenje aluminija
Taljenje aluminija u peći
Taljenje aluminiskih šipki
Taljenje aluminiskih šipki
Talina aluminija s troskom na površini koja se mora uklanjati Talina aluminija s troskom na površini koja se mora uklanjati Talina aluminija s troskom na površini koja se mora uklanjati  

Jezgra koja se postavlja u metalni kalup i što će poslije biti šupljina
Jezgra koja se postavlja u metalni kalup i što će poslije biti šupljina
Jezgra koja se postavlja u metalni kalup i što će poslije biti šupljina
Odljevak s kojeg se grijanjem u peći uklanja jezgra
Odljevak s kojeg se grijanjem u peći uklanja jezgra

Stroj za lijevanje aluminija
Stroj za lijevanje aluminija
Stroj za lijevanje aluminija
Uljevna čaša

Odljevak s uljevnim sustavom
Odljevci s uljevnim sustavom
Odljevci s uljevnim sustavom
Metalni kalup, alat s šupljinom u koju se ulijeva talina aluminija

Strojno odsjecanje srha na odljevku
Strojno odsjecanje srha na odljevku
Brušenje srha na odljevku
Bazen u kojem se hlade odljevci - tijekom kaljenja

Aluminijski odljevci
Aluminijski odljevci
Aluminijski odljevci
Ulijevanje aluminija u uljevne čaše iz kojih se talina zakretanjem ulijeva u kalup
Grijanje, održavanje temperature kalupa
Špricanje sredstvom koje sprječava ljepljenje odljevka za kalup. Donji dio kalupa
Gornji dio kalupa
Aluminijski odljeva
Strojno odsjecanje srha nastalog na mjestu rastavljanja kalupa
Brušenje neravnina na mjestu otvaranja kalupa
Brušenje neravnina na mjestu otvaranja kalupa

Primjena aluminija

Ljestve
folije
Metalne konstrukcije (ne noseći dio)
Izlozi
Vrata, prozori