OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

7. Nemetali

Nazad Napred

7.15. Ostali nemetali

Poliesteri

Sol, NaCl