OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

7. Nemetali

Nazad  

7.15. Ostali nemetali

PITANJA ZA PONAVLjANJE

1. Koji su to nemetali koje koristimo u tehnici?

2. Koja su svojstva i obilježja dušika?

3. Što je ugljik, u kojim se alotropskim modifikacijama nalazi i za što se koristi?

4. Koje vrste ugljena postoje i za što se koriste?

5. Što je nafta i za što se koristi?

6. Što je staklo i kakvo može biti prema načinu izrade?

7. Koje su prednosti i nedostatci polimernih materijala?

8. Koja su svojstva i obilježja kisika?