OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

7. Nemetali

Nazad Napred

7.5. Fosfor, P