OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

7. Nemetali

Nazad Napred

7.6. Kisik, O