OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

7. Nemetali

Nazad Napred

7.7. Koža

Membrana