TEHNOLOGIJA OBRADBE I MONTAŽE

11. Trosenje i zaštita materijala

Nazad Napred

11.4. Antikorozivna zaštita

Bojanje

Komora za bojanje
Zaštita pocinčavanjem
Zaštita legiranjem

Katodna zaštita

Kontrolno mjesto katodn zaštite plinovoda

Pocinčavanje

Pocinčavanje uranjanjem u talinu

-priprema
- odmašćivanje
- nagrizanje u kiselini
- neutraliziranje kiseline u lužini i ispiranje u vodi (2-4 sata)
- sušenje u peći na 80°C
- cink u nabavnom stanju (u bazen s talinom se ubacuje i dio olova zbog lakšeg čišćena)
- uranjanje u talinu cinka i polagano vađenje (neprekidno se uklanja troska s površine)
- pocinčavanje kovane bravarije (Bravarija Rajković)
- pocinčavanje sitnih izradaka u rešetkastim kantama pa odvajanje cinka u centrifugi
- talog s dna i troska s površine taline cinka idu u daljnju preradu za umjetna gnojiva
- burna reakcija kiseline i taline cinka (nije neutralizirana kiselina s proizvoda)

Kositrenje

Niklanje

Pobakrivanje

Galvanska zaštita

Premazivanje katranskim smolama ili uljom

Zaštita premazivanjem uljem

Plastificiranje

Zaštita plastificiranjem

Legiranjem